Inskicket för Melodifestivalen avslutad.

Direkt efter att inskicket är stängt påbörjas urvalsprocessen. Den pågår under stora delar av hösten och SVT förbehåller sig rätten att blockera ert bidrag för offentliggörande tills dess att alla bidragen presenterats. Om du inte har hört något från oss vid publiceringen av årets bidrag betyder det att låten är fri för er att använda.

Submitted for the Melodifestival ended.

Immediately after the submission is closed, the selection process begins. It is going on for much of the fall and SVT reserves the right to block your contribution for publication until all contributions are presented. If you have not heard anything from us when publishing this year's contribution, it means that the song is free to use.